NonHazCity eesmärgiks on vähendada saasteainete sattumist Läänemerre ja selle ümbrusesse. Eelkõige on tegevused suunatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, omavalitsustele ning kodumajapidamistele. Projektide raames on aidatud luua omavalitsustele kemikaalide ohjamise tegevuskava ning on korraldatud elanikkonnale suunatud infokampaaniaid, mille eesmärgiks on tõsta tavatarbija teadlikkust ohtlikest ainetest tarbeesemetes ning teadlike valikute abil vähendada kokkupuudet ohtlike kemikaalidega.

Balti keskkonnafoorumiga koostöös valmis veebileht, mis aitab levitada teadlikkust keskkonnaprobleemidest ja nende vastu võitlemisest.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Translate »